U skladu sa članom 47.a (tačka a i b) Pravilnika o licenciranju klubova za učešće u UEFA-inim klupskim takmičenjima, svi klubovi koji su aplicirali za licencu 2022/23 su dužni objaviti financijske informacije na službenoj klupskoj web stranici.

Prema tome, informacije o financijama iz 2021.godine Hrvatskog športskog kluba Posušje, možete pogledati na linkovima ispod:

Bilanca stanja

Bilanca uspjeha

Mišljenje nezavisnog revizora

Gotovinski tijek novca

Napomena: U izvještajnom periodu nije bilo isplate (naknade) zastupnicima (posrednicima) igrača.

Uprava HŠK Posušje

 

Share This Story, Choose Your Platform!